Promocja!

PES Choroby wewnętrzne

Kategoria: ID kursu: 11079

Termin:

01-26.04.2022

Miejsce kursu:

online ZOOM

1,849.00  1,649.00 

Przygotuj się do PES z chorób wewnętrznych razem z MEDFELLOWS!

Materiały dydaktyczne udostępnione elektronicznie na dedykowanej platformie Medfellows

 

HARMONOGRAM KURSU

Pobierz

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

specjalista kardiologii

Adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Echokardiografistka (akredytacja indywidualna II stopnia w zakresie echokardiografii Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego [PTK]).

PES z kardiologii zdała w 2016 roku z najlepszym wynikiem egzaminu testowego w kraju (ocena z egzaminu ustnego: bardzo dobry).

Laureatka m.in. Nagrody Naukowej im. Prof. Leszka Ceremużyńskiego PTK, stypendium Ministra Zdrowia oraz nagród JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, a także nagrody Czytelników Kardiologii po Dyplomie „Piszący z sercem”.

Przewodnicząca “Klubu 30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2021-2023. Laureatka Nagrody Supertalenty w Medycynie 2022.

Doskonalenie zawodowe także za granicą: na Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy), na Uniwersytecie w Glasgow (UK), na Uniwersytecie w Porto (Portugalia); poza tym udział w licznych szkoleniach zagranicznych i konferencjach międzynarodowych.

dr n. med. Wojciech Gierlikowski

Specjalista endokrynologii

 

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Klinice Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych tej Uczelni, jednocześnie prowadząc w niej zajęcia dydaktyczne.

Równolegle prowadził badania podstawowe dotyczące m.in. patogenezy raka brodawkowatego tarczycy. Na projekty uzyskiwał dofinansowanie m.in. z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Europejskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Studia doktoranckie odbył w Studium Medycyny Molekularnej.

Obecnie życie osobiste łączy z pracą w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

dr n. med. Agata Malenda

Specjalistka chorób wewnętrznych i hematologii

Pracuje w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim oraz w Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykładowca akademicki. Współpracuje z Wydziałem Medycznym Uczelni Łazarskiego.

dr n. med. Jakub Szlak

specjalista gastroenterologii

W 2021 uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii i obronił pracę doktorską dotyczącą znaczenia infekcji wirusem cytomegalii u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Wpółautor publikacji w cenionych międzynarodowych czasopismach w dziedzinie gastroenterologii dotyczących głównie nieswoistych chorób zapalnych jelit oraz endoskopii. Doświadczenie zawodowe zdobywał przede wszystkim w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego gdzie obecnie pełni funkcję Starszego Asystenta. Pracuje z pacjentami zarówno w oddziale, poradni jak i w pracowni endoskopowej wykonując badania zarówno górnego jak i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Członek klinicznego zespołu zajmującego się leczeniem biologicznym nieswoistych chorób zapalnych jelit. Kontroler jakości oraz aktywny endoskopista w krajowym Programie Badań Przesiewowych raka jelita grubego. Członek komitetu organizacyjnego i wykładowca corocznej konferencji i warsztatów Warsaw Live Endoscopy. Uczestnik licznych konferencji i warsztatów krajowych oraz międzynarodowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii (PTG), i towarzystwa międzynarodowe ESGE, UEG, EAGEN, ASGE, ECCO. Członek European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) oraz United European Gastroenterology (UEG)

Główne zainteresowania medyczne to przede wszystkim endoskopia szczególnie dolnego odcinka przewodu pokarmowego w tym endoskopia zabiegowa i nowoczesne metody leczenia zmian przednowotworowych i nowotworowych jelita grubego oraz nieswoiste choroby zapalne jelit.

dr n. med. Mateusz Polaczek

specjalista chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej

Pracuje jako St.Asystent w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie oraz w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc.

lek. Konrad Patena

specjalista chorób wewnętrznych

Jestem absolwentem I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Specjalizację z Chorób Wewnętrznych odbywałem w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie.
Obecnie pracuję jako lekarz internista w Luxmed.

 

dr n. med. Jakub Wroński

specjalista reumatologii

Na co dzień pracuję jako reumatolog w Klinice Reumatologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ukończyłem z wyróżnieniem za całokształt osiągnięć naukowych. Pracę naukową kontynuowałem na studiach doktoranckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskując tytuł doktora nauk medycznych za rozprawę dotyczącą działań niepożądanych leków biologicznych stosowanych w reumatologii. Jestem autorem międzynarodowych publikacji naukowych z zakresu reumatologii i chorób wewnętrznych.

TWÓJ KOSZYK
  • No products in the cart.
Powiadomienie Poinformujemy Cię, gdy kurs pojawi się w sklepie. Podaj poniżej swój adres e-mail.
0